Kategoria: Ważne do zapamiętania

Pieniądz i jego ewolucja w procesie wymiany,funkcje pieniądza, rodzaje popytu 0

Pieniądz i jego ewolucja w procesie wymiany. Popyt i podaż działają na pieniądz. cz. 3/3

Z funkcji pieniądza wynika, że posiadanie pieniądza i jego stosowanie przynosi korzyści. Oczywiste jest zatem to, że popyt i podaż działają na pieniądz. W literaturze ekonomicznej możemy wyróżnić trzy rodzaje popytu działające na pieniądz....

Facebook