Kategoria: Rynek polski

0

Rynek OTC i warunki zawierania transakcji na nim.

Na rynku nieformalnym transakcje zawierane są bezpośrednio pomiędzy inwestorami, a przedmiotem obrotu mogą być w zasadzie dowolne instrumenty. Pod pojęciem rynku publicznego rozumie się rynek sformalizowany. Może to być zarówno giełda, jak i rynek...

0

Instrumenty pochodne.

Instrumenty pochodne stanowią najnowszą grupę papierów wartościowych notowanych na GPW.     W obrocie instrumentami pochodnymi, który dokonywany jest na tzw. rynku terminowym, mogą uczestniczyć wszyscy inwestorzy. Warunkiem posiadania numeru NIK (numer identyfikacji klienta...

0

Czym są akcje ?

AKCJA (Stock) jest podstawowym instrumentem udziałowym rynku kapitałowego. Jest ona emitowana przez spółkę akcyjną. Inne rodzaje spółek emitują udziały. W przypadku emisji akcji krótką stroną rynku jest spółka to znaczy, że spółka sprzedaje część...

Facebook